چرا توانایی سرایت اومیکرون بیشتر است؟

در هفته‌های اخیر سویه جهش یافته اومیکرون در همه جای جهان منتشر شده و محققان اعتقاد دارند که این نوع از ویروس قدرت سرایت بیشتری از انواع پیشین دارد. بر طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت تاکنون در بیش از 60 کشور این ویروس گزارش شده است. سویه اومیکرون نخستین بار در آفریقای...

آیا اومیکرون به سرماخوردگی شباهت دارد؟

طبق تحقیقاتی که دانشمندان تاکنون بر روی سویه جدید ویروس کرونا به نام “اومیکرون”، انجام داده‌اند مشخص شده است که کرونای اومیکرون بخشی از جهش خود را از ماده ژنتیک ویروسی مثل ویروس سرماخوردگی عادی گرفته است.   اومیکرون، سیستم ایمنی بدن را فریب می‌دهد!...

ارتباط بین دوز سوم واکسن و کرونای اومیکرون

با گذشتن تعداد کشورهای دارای نمونه کرونا امیکرون یا اومیکرون از 20 مورد، سوال‌ها درباره احتمال یک موج دیگر از بیماری در جهان افزایش یافته است. تنها با گذشت چند روز از اعلام امیکرون به عنوان پنجمین واریانت نگران‌کننده کرونا توسط سازمان جهانی بهداشت همچنان به تعداد این...

آیا امیکرون جوان‌ترها را بیشتر درگیر می‌کند؟

سازمان جهانی بهداشت، واریانت جدید B.1.1.529 را امیکرون یا اومیکرون نا‌م‌گذاری کرده است. امیکرون پنجمین واریانتی است که در لیست واریانت‌های نگران‌کننده سازمان جهانی بهداشت قرار گرفت. امیکرون نوع متمایزی از کرونا است، زیرا حاوی بیش از 30 تغییر در پروتئین اسپایک است....

کرونای اومیکرون در ایران؟

اومیکرون در ایران؟ سوالی که این روزها تبدیل به یک چالش ذهنی برای ما شده است. در شرایطی که تعداد دوز تزریق شده برای واکسن کرونا در کشور از مرز 105 میلیون گذشته است، حالا پرسش‌های زیادی درباره سویه جدید کرونا با نام اومیکرون یا امیکرون در حال گسترش است. در این یادداشت...