اطلاعات تخصصی

نگاهی به نتایج مطالعه پیش‌بالینی (حیوانی) واکسن اسپایکوژن+ لینک مقاله

بر اساس منابع موجود تا امروز (زمان چاپ مقاله)  بیش از ۱۹۰ میلیون کیس مبتلا به کووید-۱۹ در بیش از ۲۱۵ کشور و همچنین بیشتر از ۴.۱ میلیون مرگ ناشی از این بیماری گزارش شده است. علائم و پیامدهای این بیماری ممکن است از وضعیت asymptomatic یا خفیف تا درجاتِ شدیدِ respiratory failure و مرگ متفاوت باشد.