کرونا، واکسن و سلامت در زنان باردار و شیرده

بیماری کرونا بر سلامت بسیاری از افراد تاثیر می‌گذارد، اما گروه‌های خاصی مانند سالمندان، بیماران خاص و زنان باردار و شیرده به علت شرایط خاص، بیشتر ممکن است در معرض خطر بیماری شدید و عوارض بیماری کرونا باشند؛ به همین دلیل، افزایش ایمنی و پیشگیری از ابتلا به کرونا در این...