تاثیر انواع واکسن‌ها روی سویه جدید کرونای امیکرون چیست؟

امیکرون یا اومیکرون پس از ظهور انواعی از ویروس کرونای جهش یافته همچون واریانت‌های آلفا، بتا، گاما و دلتا، پنجمین واریانتی است که به لیست واریانت‌های نگران‌کننده سازمان جهانی بهداشت افزوده شده است. سازمان جهانی بهداشت، واریانت جدید از ویروس SARS-CoV2 را Omicron...

آخرین‌ها از اومیکرون؛ B.1.1.529 نوع جدید ویروس کرونا

سازمان جهانی بهداشت، واریانت B.1.1.529 را “Omicron” (اومیکرون یا امیکرون) نا‌م‌گذاری کرده است. به گفته کارشناسان این سازمان، این واریانت دارای تعداد زیادی جهش است که برخی از آن‌ها نگران‌کننده هستند. به گزارش Nature، محققان در آفریقای جنوبی در حال دنبال...

تفاوت کرونای امیکرون با کرونای دلتا چیست؟

سازمان جهانی بهداشت بعد از واریانت‌های آلفا، بتا، گاما و دلتا، پنجمین واریانت کرونا را با نام امیکرون در لیست واریانت‌های نگران‌کننده (Variant of concern) قرار داد. طبق اعلام کارشناسان این سازمان در روزهای ابتدایی شناسایی امیکرون، این واریانت دارای تعداد زیادی جهش است...