مسیر مطالعه

[vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces” equal_height=”yes” content_placement=”middle” el_class=”d-none-xs”][vc_column width=”1/2″ el_class=”acc-section-odd” css=”.vc_custom_1618986124468{padding-right: 150px !important;padding-left: 50px !important;background-image: url(http://spikogen.com/wp-content/uploads/2021/04/1-1-1.png?id=1194) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}”][vc_column_text]کنترل نوبت تعیین شده، سنجش دمای بدن و تحویل بسته بهداشتی[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ el_class=”road-map-pics-col” css=”.vc_custom_1618914666667{padding-right: 50px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_single_image image=”1169″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded” css_animation=”slideInUp”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ el_class=”road-map-pics-col” css=”.vc_custom_1618914674387{padding-right: 100px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_single_image image=”1170″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded” css_animation=”slideInUp”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ el_class=”acc-section-even” css=”.vc_custom_1618986141155{padding-right: 50px !important;padding-left: 150px !important;background-image: url(http://spikogen.com/wp-content/uploads/2021/04/2-1-1.png?id=1199) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}”][vc_column_text]بررسی مدارک شناسایی، تکمیل پرونده و صدور کارت شناسایی داوطلب[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ el_class=”acc-section-odd” css=”.vc_custom_1618986155484{padding-right: 150px !important;padding-left: 50px !important;background-image: url(http://spikogen.com/wp-content/uploads/2021/04/3-1-1.png?id=1196) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}”][vc_column_text]پاسخگویی به سوالات و دریافت رضایت آگاهانه[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ el_class=”road-map-pics-col” css=”.vc_custom_1618914680987{padding-right: 50px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_single_image image=”1171″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded” css_animation=”slideInUp”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces” equal_height=”yes” content_placement=”middle” el_class=”d-none-more-xs”][vc_column width=”1/2″ el_class=”acc-section-odd” css=”.vc_custom_1618986124468{padding-right: 150px !important;padding-left: 50px !important;background-image: url(http://spikogen.com/wp-content/uploads/2021/04/1-1-1.png?id=1194) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}”][vc_single_image image=”1194″ img_size=”42×42″ alignment=”right” css=”.vc_custom_1619001778328{margin-bottom: 5px !important;}”][vc_column_text]کنترل نوبت تعیین شده، سنجش دمای بدن و تحویل بسته بهداشتی[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ el_class=”road-map-pics-col” css=”.vc_custom_1618914666667{padding-right: 50px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_single_image image=”1169″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded” css_animation=”slideInUp”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ el_class=”acc-section-even” css=”.vc_custom_1618986141155{padding-right: 50px !important;padding-left: 150px !important;background-image: url(http://spikogen.com/wp-content/uploads/2021/04/2-1-1.png?id=1199) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}”][vc_single_image image=”1199″ img_size=”42×42″ alignment=”right” css=”.vc_custom_1619002297157{margin-bottom: 5px !important;}”][vc_column_text]بررسی مدارک شناسایی، تکمیل پرونده و صدور کارت شناسایی داوطلب[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ el_class=”road-map-pics-col” css=”.vc_custom_1618914674387{padding-right: 100px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_single_image image=”1170″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded” css_animation=”slideInUp”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ el_class=”acc-section-odd” css=”.vc_custom_1618986155484{padding-right: 150px !important;padding-left: 50px !important;background-image: url(http://spikogen.com/wp-content/uploads/2021/04/3-1-1.png?id=1196) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}”][vc_single_image image=”1196″ img_size=”42×42″ alignment=”right” css=”.vc_custom_1619002317855{margin-bottom: 5px !important;}”][vc_column_text]پاسخگویی به سوالات و دریافت رضایت آگاهانه[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ el_class=”road-map-pics-col” css=”.vc_custom_1618914680987{padding-right: 50px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_single_image image=”1171″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded” css_animation=”slideInUp”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces” equal_height=”yes” content_placement=”middle” css=”.vc_custom_1620560519680{padding-right: 150px !important;padding-left: 100px !important;background-image: url(http://spikogen.com/wp-content/uploads/2021/04/4-1.png?id=1200) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}” el_class=”acc-section-4 d-none-xs”][vc_column width=”1/3″ el_class=”road-map-pics-col” css=”.vc_custom_1620544988661{background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}”][vc_column_text]دریافت نمونه برای آزمایش‌ها (خون و ادرار)، ارزیابی‌های بالینی و سنجش معیارهای ورود و عدم ورود[/vc_column_text][vc_single_image image=”1172″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded” css_animation=”slideInUp”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ el_class=”road-map-pics-col” css=”.vc_custom_1618914694570{padding-right: 50px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_column_text]تصادفی سازی و تحویل داروی اختصاصی داوطلب به پرستار مسئول[/vc_column_text][vc_single_image image=”1173″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded” css_animation=”slideInUp”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ el_class=”road-map-pics-col” css=”.vc_custom_1620544970708{background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}”][vc_column_text]

تزریق واکسن/واکسن نما

[/vc_column_text][vc_single_image image=”1165″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded” css_animation=”slideInUp”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces” equal_height=”yes” content_placement=”middle” css=”.vc_custom_1620560525852{padding-right: 150px !important;padding-left: 100px !important;background-image: url(http://spikogen.com/wp-content/uploads/2021/04/4-1.png?id=1200) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}” el_class=”acc-section-4 d-none-more-xs”][vc_column width=”1/3″ el_class=”road-map-pics-col” css=”.vc_custom_1620544988661{background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}”][vc_single_image image=”1200″ img_size=”42×42″ alignment=”right” css=”.vc_custom_1620549434552{margin-bottom: 5px !important;}”][vc_column_text]دریافت نمونه برای آزمایش‌ها (خون و ادرار)، ارزیابی‌های بالینی و سنجش معیارهای ورود و عدم ورود[/vc_column_text][vc_single_image image=”1172″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded” css_animation=”slideInUp”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ el_class=”road-map-pics-col” css=”.vc_custom_1618914694570{padding-right: 50px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_column_text]تصادفی سازی و تحویل داروی اختصاصی داوطلب به پرستار مسئول[/vc_column_text][vc_single_image image=”1173″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded” css_animation=”slideInUp”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ el_class=”road-map-pics-col” css=”.vc_custom_1620544970708{background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}”][vc_column_text]

تزریق واکسن/واکسن نما

[/vc_column_text][vc_single_image image=”1165″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded” css_animation=”slideInUp”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces” equal_height=”yes” content_placement=”middle” el_class=”d-none-xs”][vc_column width=”1/2″ el_class=”acc-section-odd” css=”.vc_custom_1618986299930{padding-right: 150px !important;padding-left: 50px !important;background-image: url(http://spikogen.com/wp-content/uploads/2021/04/5-2.png?id=1205) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}”][vc_column_text]آموزش نحوه استفاده از سامانه الکترونیکی ثبت و گزارش عوارض جانبی و پاسخگویی به سوالات[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ el_class=”road-map-pics-col” css=”.vc_custom_1618914707986{padding-right: 50px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_single_image image=”1166″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded” css_animation=”slideInUp”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ el_class=”road-map-pics-col” css=”.vc_custom_1618914713802{padding-right: 100px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_single_image image=”1167″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded” css_animation=”slideInUp”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ el_class=”acc-section-even” css=”.vc_custom_1618986324434{padding-right: 50px !important;padding-left: 150px !important;background-image: url(http://spikogen.com/wp-content/uploads/2021/04/6-1.png?id=1202) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}”][vc_column_text]تعیین نوبت ویزیت بعدی و تحویل کارت مخصوص شرکت کنندگان[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ el_class=”acc-section-odd” css=”.vc_custom_1618986385274{padding-right: 150px !important;padding-left: 50px !important;background-image: url(http://spikogen.com/wp-content/uploads/2021/04/7-1.png?id=1203) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}”][vc_column_text]ثبت اطلاعات در سامانه و گزارش روزانه علائم یا عوارض جانبی، دریافت مشاوره پزشکی و پاسخ سوالات از طریق مرکز تماس فارماکوویژیلانس (تلفن پاسخگوی 24 ساعته)[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ el_class=”road-map-pics-col” css=”.vc_custom_1618914720082{padding-right: 50px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_single_image image=”1168″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded” css_animation=”slideInUp”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces” equal_height=”yes” content_placement=”middle” el_class=”d-none-more-xs”][vc_column width=”1/2″ el_class=”acc-section-odd” css=”.vc_custom_1618986299930{padding-right: 150px !important;padding-left: 50px !important;background-image: url(http://spikogen.com/wp-content/uploads/2021/04/5-2.png?id=1205) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}”][vc_single_image image=”1201″ img_size=”42×42″ alignment=”right” css=”.vc_custom_1619002436807{margin-bottom: 5px !important;}”][vc_column_text]آموزش نحوه استفاده از سامانه الکترونیکی ثبت و گزارش عوارض جانبی و پاسخگویی به سوالات[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ el_class=”road-map-pics-col” css=”.vc_custom_1618914707986{padding-right: 50px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_single_image image=”1166″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded” css_animation=”slideInUp”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ el_class=”acc-section-even” css=”.vc_custom_1618986324434{padding-right: 50px !important;padding-left: 150px !important;background-image: url(http://spikogen.com/wp-content/uploads/2021/04/6-1.png?id=1202) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}”][vc_single_image image=”1202″ img_size=”42×42″ alignment=”right” css=”.vc_custom_1619002497459{margin-bottom: 5px !important;}”][vc_column_text]تعیین نوبت ویزیت بعدی و تحویل کارت مخصوص شرکت کنندگان[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ el_class=”road-map-pics-col” css=”.vc_custom_1618914713802{padding-right: 100px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_single_image image=”1167″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded” css_animation=”slideInUp”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ el_class=”acc-section-odd” css=”.vc_custom_1618986385274{padding-right: 150px !important;padding-left: 50px !important;background-image: url(http://spikogen.com/wp-content/uploads/2021/04/7-1.png?id=1203) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}”][vc_single_image image=”1203″ img_size=”42×42″ alignment=”right” css=”.vc_custom_1619002512267{margin-bottom: 5px !important;}”][vc_column_text]ثبت اطلاعات در سامانه و گزارش روزانه علائم یا عوارض جانبی، دریافت مشاوره پزشکی و پاسخ سوالات از طریق مرکز تماس فارماکوویژیلانس (تلفن پاسخگوی 24 ساعته)[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ el_class=”road-map-pics-col” css=”.vc_custom_1618914720082{padding-right: 50px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_single_image image=”1168″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded” css_animation=”slideInUp”][/vc_column][/vc_row]