درخواست کد گشایی

درخواست کد گشایی

ضمن سپاس از حضور شما در مطالعه بالینی واکسن اسپایکوژن به اطلاع می‌رساند با توجه به در دستور کار قرار گرفتن صدور کارت واکسن برای داوطلبین این مطالعه، بررسی درخواست‌های کدگشایی امکان‌پذیر نیست.

در هفته آتی (تا انتهای آبان ماه) به تدریج برای افرادی که تاکنون در مطالعه حضور داشتند، کارت واکسن تزریق اسپایکوژن توسط وزارت بهداشت صادر می شود.

جهت دریافت کارت واکسن می توانید به لینک زیر در سایت وزارت بهداشت مراجعه بفرمایید :

دریافت کارت واکسن تزریق اسپایکوژن