آموزش ثبت علائم و رخدادهای نامطلوب واکسن اسپایکوژن

در این ویدئو آموزشی، ثبت “علائم و رخدادهای نامطلوب” در سامانه مطالعه بالینی واکسن اسپایکوژن، آموزش داده می‌شود.