آموزش ثبت‌نام در مطالعه فاز سه واکسن استرالیایی-ایرانی اسپایکوژن

جهت ثبت‌نام در مطالعه فاز سه واکسن استرالیایی-ایرانی اسپایکوژن، می‌توانید مراحل آموزش داده شده در راهنمای ویدئویی را دنبال فرمایید.