معرفی انواع پلتفرم‌های واکسن کرونا

از ابتدای پاندمی کرونا، دانشمندان در سراسر جهان در تلاش هستند تا به شناخت بهتری از ویروس کرونای 2019 دست پیدا کنند. تنها با درک دقیق ساختار ویروس و نحوه تکثیر آن، می‌توان واکسن‌ها و داروهایی کارآمد علیه این ویروس طراحی کرد.

پروتئین Spike نقش مهمی را در فرایند اتصال ویروس به سلول‌های بدن و بیماری‌زایی آن دارد. به همین علت، بسیاری از واکسن‌های کرونا این بخش از ویروس را به روش‌های مختلف به سیستم ایمنی بدن می‌شناسانند.

مهم‌ترین این پلتفرم‌ها واکسن ویروس غیرفعال‌شده، واکسن وکتور ویروسی، واکسن mRNA و واکسن پروتئین نوترکیب هستند که در این ویدیو به معرفی آن‌ها می‌پردازیم.